Novinky z farnosti

Vítáme Vás na stránkách Římskokatolické farnosti Sněžné na Moravě.DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:
Po celý říjen, vždy ve čtvrtek půl hod. přede mší sv. (tzn. od 17:30 hod.), se budeme modlit růženec na úmysl svatého otce).
Více informací je uvedeno v ohláškách.


POZVÁNKY:
V pátek 25.10.2019 bude v našem kostele v 18 hod. varhanní koncert. Hrát bude Ondřej Horňas.

OSTATNÍ INFORMACE:
Od května do října jsou v našich kaplích a filiálním kostele slouženy mše sv.
1. sobotu v měsíci je mše svatá v Krásném - v 17 hod.
2. sobotu v měsíci je mše svatá ve Skleném - v 17 hod.
3. sobotu v měsíci je mše svatá v Krátké - v 17 hod.


Aktuální ohlášky:

Ohlášky na tento týden


V sekci "Farnost" naleznete seznam

volných a zapsaných úmyslů na rok 2019

Přehled pravidelných bohoslužeb:

- neděle v 10:30 hod.
- čtvrtek v 18:00 hod.Created by alfa4web